Bevestiging

Bedankt voor het aanvragen van onze unieke servicepas.
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, krijgt u binnen 30 dagen uw servicepas met een uniek klantnummer per post thuisgestuurd. Hiermee ontvangt u gegarandeerd 24-uurs hulp bij uw computerproblemen. Of het nu dag of nacht is, bel onze servicelijn en u wordt direct te woord gestaan. U krijgt van ons een bericht ter bevestiging van uw aanvraag.

Klik HIER om u abonnement direct middels iDeal te betalen.

Wanneer wij binnen 14 dagen de betaling niet via iDeal hebben ontvangen, dan ontvangt u van ons een acceptgiro.

De overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnen 14 werkdagen ingaande de dag na dagtekening. Tot dat tijdstip hoeft u niet te betalen. Als u wilt opzeggen dan kunt u dat het beste doen per aangetekende brief uiterlijk 12 dagen nadat u zelf de overeenkomst hebt ondertekend. Uw brief komt dan op tijd aan. Nakoming van een uit de overeenkomst voorvloeiende verbintenis kan door ieder der partijen eerst worden gevorderd op de negende dag na die van de in artikel 25 lid 2 Colportagewet bedoelde dagtekening van een exemplaar van de akte. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige aanbiedingen, te sluiten en gesloten overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen partijen. De voorwaarden zijn op de achterzijde van deze overeenkomst afgedrukt en gedeponeerd bij de K.v.K. Oost Nederland. Terugboeking binnen 2 maand na betaling in overleg met uw bank.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht per vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan direct bellen (088 – 222 3333). Wij verzoeken u in dat geval tevens de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dit omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.
Mocht u zelf nog dringende vragen hebben, dan mag u ons gerust bellen.
Met vriendelijke groet,
Direct PC
E-mailadres: info@directpc.nl
Servicelijn: 088 222 3333