Gebruik niet meer dan 4 verschillende wachtwoorden

Gebruik niet meer dan 4 verschillende wachtwoorden en schrijf ze altijd op.